Noriu pasidalinti vienu GIT "lifehack'u", kuriuo pagalba bė didėlių pastangų galima apsikeisti kodu tarp kelių kompiuterių. Tam aš naudosiu Dropbox, tačiau esant norui galima naudoti bet kokią kitą failų saugojimo ir sinchronizavimo paslaugą.

Taigi iškart prie reikalo:

  1. Savo Dropbox aplankale sukuriame naują aplankalą ir užvadinam jį pvz. Repos. (Šitame aplankale mes saugosime visus turimus projektus.)
  2. Sukuriame aplankalą MyProject.git. Jame sukuriame naują bare (tusčią) GIT repozitorijų git init --bare
  3. Esamame projekte pridedam nuotolinį repozitorijų git remote add dropbox ~/Dropbox/Repos/MyProject.git.
  4. Įvykdome git push --all dropbox komandą, kuri nusius visus esamus commit'us į repozitorijų, esanti Dropbox'e

Štai ir viskas. Dabar Jus galite tesiog pasidalinti Dropbox aplankalu su kitais. Pasidalinus žmoguitereikia nukopijoti repozitorijų git clone ~/Dropbox/MyProject.git, o atliktus pakeitimus siųsti atgal į Dropbox.