• Linux Mint

  Atsidarykite komandinę eilutę ir ten įvykdykite:

  1. sudo apt-get install postgresql
  2. Pridėdame naują vartotoją:
   1. sudo su - postgres
   2. psql
   3. CREATE USER new_super_user WITH SUPERUSER CREATEDB CREATEROLE PASSWORD 'password';
   4. \q
   5. exit
  3. Pridėdame PostgreSQL palaikymą į PHP:
   1. sudo apt-get install php5-pgsql
   2. Dėl visa ko pridėdame extension=php_pgsql.so į php.ini
   3. sudo service apache2 restart

 • OS X (10.9.5)

  Parsisiųnčiame Postgres.app ir perkeliame į aplanką Applications. Viskas, PostgreSQL įrašytas. Kad sukurti naują vartotoją paleidžiame Postgres.app, atidarome konsolę ir įvykdome CREATE USER new_super_user WITH SUPERUSER CREATEDB CREATEROLE PASSWORD 'password';

  Su PHP čia šiek tiek sunkiau... Kadangi "native" paketų sistemos OS X neturi, o ir aš nesu mėgejas užkimšti sistemą visokiais papildymais - kompiliuosime patys. Pradžioje sužinome PHP versiją atlikus komandą php -v:

  PHP 5.4.30 (cli) (built: Jul 29 2014 23:43:29)
  Copyright (c) 1997-2014 The PHP Group
  Zend Engine v2.4.0, Copyright (c) 1998-2014 Zend Technologies
  Mano atveju man reikia parsisiųsti PHP versija 5.4.*. Parsisiųnteme, išpakavome, perėjome į ext/pdo_pgsql/. Toliau:
  1. phpize
  2. ./configure --with-pdo-pgsql=/Applications/Postgres.app/Contents/Versions/9.4 - čia turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad būtina nurodyti pilną kelią iki Postgres.
  3. make
  4. sudo make install
  5. Dėl visa ko pridėdame extension=php_pgsql.so į php.ini
  6. sudo apachectl restart

Vat ir viskas. Patikrinti, ar isirašė galima atlikus komandą php -r 'print_r(PDO::getAvailableDrivers());'